Зони на приложениние

Обръщаме внимание, че от значение е консултацията със специалист, когато ще се извърши оценка на проблемните зони.
                                                        
Зоните на приложение на ботокса са водоравните линии по челото, линии от намръщване, странични коси линии, фини малки набръчквания по лицето и появата на водоравни или отвесни линии по шията. Препоръчително е токсинът да се прилага в горната и долната част на лицето и никога в тази зона, която обхваща прехода между лице и шия. При инжектиране на ботокс, мускулите в тази зона се релаксират и се парализират временно. Характерното е, че колкото повече са засегнатите зони по кожата, толкова по-малко от тях трябва да лекуваме наведнъж. Трябва да се внимава с количеството на ботулиновата киселина, защото може да има цитотоксичен ефект, въпреки че учените са доказали, че от ботулиновия токсин не може да се развие ботулизъм.

1. Линии на негативните емоции
Линиите на негативните емоции най-често са разположени по челото. Получават се след дълговременно мръщене, при което мускулите остават спастични за дълъг период от време. Това от своя страна предизвиква появата на бръчки. Препоръчва се ботокс да се инжектира в точно определената доза и локализация. 

2. Вежди
Ботоксът, освен ефект върху бръчките, проявява и ефект срещу спусналите се вежди. Крайният резултат на ботокс е - липса на бръчки и повдигане на веждите с един или няколко сантиметра. Процедурата е строго непрепоръчителна за хора, които имат висок стоеж на веждените куполи.  

Не се допуска приложение на ботокс в страничната зона на челото под първата подред бръчкова хоризонтална линия. При погрешно инжектиране в споменатото място, може да се развие картина на едностранна или двустранна клепачна и веждена птоза.
3. Дълбоки статични бръчки 
Дълбоките статични бръчки може да не бъдат напълно изгладени след процедурата с ботокс и да се наложи комбинирана терапия с дермални филъри или друга естетична процедура за постигане на оптимални резултати.
4. Мимически бръчки
Ботоксът е единствения метод за третиране и изглаждане на мимическите бръчки, одобрен от Администрацията по храните и лекарствата.
5. Други заболявания
Инжектирането му на определени места в подкожието предизвиква мускулна релаксация и изглеждане на бръчките в кожата, разположена над мускула. Ботулиновият токсин се използва както за естетично коригиране на бръчки, така и за някои други заболявания, като хиперхидроза, която протича с активно и обилно изпотяване в областта на мишниците, дланите и ръцете.За да се пристъпи към приложение на ботокс, трябва много добре да се спазят следните правила и показания.
5. Ботокс като траен аналгетик
Напоследък ботокс взима връх в терапията на хронична болка в шията, гърба, торса и главата. Има доказано действие при борба с мигрена, след предварителното му инжектиране. Патогенетичният му механизъм е да блокира периферните нерви и да предизвиква рефлекторна парализа. Този феномен продължава във времето, обикновено - обезболяването се постига за около три месеца.

Друг важен показател е концентрацията на ботокс, която се въвежда. За по-точна информация относно дозите и мястото за апликация на ботокс, може да се обърнете към пластичния си хирург. Но все пак е важно да се отбележи, че при нарушаване в пропорциите на ботокс и разредител, се получава силно токсична за клетките субстанция. Ботокс е препоръчителен за приложение в стадиите на хронична болка. Средно 25-40 процента от болните с хронична болка се подлагат на ботокс-терапия.